Karma

Amíg nem éled át, milyen a másiknak, addig nem tudsz szeretni. Amíg nem fáj neked a fájdalom, amit másnak okozol, nem tudsz szeretni. A karma nem büntetés, hanem tanítás: megtanít, milyen a másiknak lenni; mit érez, hol fáj neki. Amíg nem fáj a seb, amit másokon ejtesz, és nem vérzel tőle te is, addig nem tudod, mi az, hogy "vele" és "együtt" és "közösen". Együtt érezni valakivel csak akkor lehet, ha az én idegeim is összerándulnak attól, amit benne én okozok.

___________
Müller Péter


Mit jelent a Karma?

Mindenféle túl bonyolítás nélkül nagyon egyszerű a meghatározása.... Előző életeink cselekedeteinek következménye. Azaz a tevékenységből létrejövő sors. Bármit is csinálsz, az a jövődre ok-okozati hatással lesz. Ha tehát például szerelmi csalódás ér, az lehet a következménye egy korábbi, akarva vagy akaratlanul véghez vitt negatív cselekedetednek, ahogyan a jót is bevonzhatod, az életedbe sok pozitív szándékú tettel.

Egy út amin fölfelé haladunk. Ezen az úton akadályok vannak, de ha az akadályokat jól vesszük tovább haladhatunk. Ha nem, akkor kezdhetjük előröl, és mindaddig járjuk ezt az utat amíg a leckét meg nem tanuljuk. A karmát az emberek általában büntetésként élik meg, mert nem tudják, hogy mi miért történik velük.... pedig igen egyszerű.... Amit adsz azt kapod vissza. Ez a karma törvénye, és aki ezt megteremtette az sem kivétel alóla. Az egész világ mindenség erre épül.

A karma fajtái:

- Kollektív karma: Egy kellően nagy embercsoportban igen sok összefonódás jön létre, tehát a csoport tagjainak sok hasonló karmikus kapcsolódása támad. Sok mindent csinálnak együtt, szüleikkel, gyermekeikkel, azonos miliőt alakítanak ki maguk körül, ami egy nagy, aránylag jól körvonalazható csoportot - törzset, nemzetséget, nemzetet - képeznek. Az ő közös karmájuk, ami részben független az egyes ember saját kis karmáitól, a csoport karma. Bizonyos embercsoportok egyszerre történő testet öltésbe lehozása nemcsak azért szükséges, hogy kölcsönös karmikus kapcsolataikon dolgozhassanak, hanem az is a célja, és feladata, hogy megtanulhassanak együtt dolgozni egy nagy cél elérése érdekében. Ez azokból a cselekedetekből képződik, amit a csoport közösen "követ el", tehát nem az egyes egyed személyes döntése, hanem pld. egy törvény előírásai alapján. /Forrás:logoszvilág.hu/

- Kapcsolati Karma: Ha két ember egymás között nagyon sok negatív energiát halmoz fel, elérhet egy olyan mennyiséget amikor azt már az adott életben nem tudják megtisztítani, jóvátenni. A felhalmozott negatív energiákat magukkal viszik a következő életükbe.

- Egyéni Karma: Az egyéni karma egy bizonyos személy cselekedeteinek a következménye.

- Érett Karma : Az, amely kész az aratásra és ezért elkerülhetetlen.

- Felhalmozott Karma: Amely mint jellem mutatkozik meg, és az érett karmával ellentétben állandóan módosul.

- Karma kiváltása: A karmikus adósság benne van az ember sorsában. Ha összegyűjt annyi jót, hogy a rosszat kitudja vele váltani, akkor fölül tudja írni azt a rosszat aminek be kellett volna következnie. Ha nem is egészében de csökkenteni tudja és ezt látják a fenti világban is. Ez nem múlik el lenyomat nélkül. Az, hogy az ember élete folyamán pozitív vagy negatív energiákban jár, nagyon fontos még akkor is ha az emberek erről semmit sem tudnak. Ennek nem tudása nem menti föl semmi alól.

Ismerd fel karmikus kapcsolataidat!

A karmikus kapcsolat azt jelenti, hogy előző életünkben már volt dolgunk egymással. Lehet, hogy megoldatlan probléma, lehet, hogy örök egymásnak elrendelés köt össze bennünket. Ismerd fel a jeleket!

A hozzád legközelebb állókkal nem most találkozol először.

A karma tanítása szerint több földi életünk során rendre ugyanazokkal az emberekkel kerülünk szoros kapcsolatba. Vagy azért, hogy ugyanott folytassuk vele közös lelki munkánkat ahol abbahagytuk, vagy azért, mert megoldatlan ügyünk van egymással. Karmikus kapcsolataink szerepe más és más, ami viszont közös bennük: kikerülhetetlen a találkozás, valamint hogy az előző életünkben megvalósult közös sors a jelenlegiben erősen érezteti hatását. Ha felismerjük, hogy karmikus kötődés fűz valakihez, sokkal többet megértünk problémáinkból, és sokkal közelebb kerülünk a megoldásokhoz is, tudatosabban kezeljük a kapcsolatot, amely lehetővé teszi a boldog végkifejletet. Felismerni pedig kis odafigyeléssel egész könnyű, hiszen csalhatatlan jelek utalnak arra, hogy nem ebben az életetekben találkoztunk először!

A család: a sorozatos konfliktus karmát jelez

Tulajdonképpen minden családi kapcsolat karmikus, hiszen azok a lelkek születnek egy családba, akik korábban is összetartoztak. Azonban családon belül is vannak olyan kötődések, amelyek különös karmikus jelentőséggel bírnak. Ha sorozatos konfliktusod van valamelyik családtagoddal, egészen biztos, hogy karmikus leckéiteket tanuljátok vagy karmikus tartozásotokat kell kiegyenlítenetek. Amíg nem sajátítjátok el a kellő tudást vagy nem rójátok le az adósságot, addig folyamatosan problémákkal kell szembenéznetek. Gyakran az élet nem is engedi, hogy továbblépjetek, például nem tudsz elköltözni otthonról vagy úgy alakul, hogy családtagod költözik hozzád - mert mindaddig, amíg nem rendezitek viszonyotokat, nem lehetséges a továbbfejlődés. Ám ha megfejted a karmikus köteléket (pl. hogy toleranciát kell tanulnotok vagy épp gondoskodást kell visszaadni), és céltudatosan a kellő irányba változtatsz a dolgokon, hirtelen minden probléma megoldódik!

A negatív karmikus kapcsolatok mindig a fejlődést szolgálják, a karmikus adósság rendezése céljából jönnek létre és mindig a megfelelő időben aktivizálódnak. Vannak viszont olyan karmikus kapcsolatok amik már születésünk pillanatában aktívvá válnak, ezek általában a családi karmaszálak.

A karma "törvényei"

"Az embert a gondolatai alakítják. Amit hisz, és gondol, az lesz az élete"

(Gandhi )

Ki mint vet, úgy arat! Gondolkodásunknak, és tetteinknek következménye van. Ok és Okozat! Az Univerzumban minden mindennel összefügg! Múlt, jelen, és jövő, minden összekapcsolódik. Minden oknak, okozata van, legyen az jó vagy rossz, mely hatással van önmagunkra és a körülöttünk élőkre, a sorsukra, a sorsunkra. Ha azt szeretnénk, hogy béke, harmónia, szeretet járja át az életünk, akkor gondolkodjunk, cselekedjünk ennek megfelelően. Attól függően, hogy milyen energiát küldünk ki a térbe, úgy válik pozitív vagy negatív töltetűvé az életünk, a világunk, a sorsunk.

A reinkarnáció addig ismétlődik, amíg meg nem tanuljuk a leckét! Bizonyos dolgok egészen addig ismétlődnek az életünkben, amíg rá nem jövünk, hogy másképp kell cselekednünk, és változtatnunk kell az útirányon. Szerencsések vagyunk ha erre még adott életünkben rájövünk. Ha nem, akkor vissza jövünk és újra tanuljuk, mind addig amíg előrébb léphetünk. Ez a folyamat akár életek során is eltarthat.

Ne előzd meg semminek az idejét, mert nem azt kapod amit kaphattál volna! Minden a megfelelő időben érkezik, mindennek eleve elrendelt ideje van. Ha türelmesek vagyunk rózsát terem, ha türelmetlenek akkor töviseket. Az univerzum tiszteletben tartja a szabad akaratot, s mivel kéred meg is kapod, de nem mindegy hogyan és mikor!

Amit adsz, azt kapod vissza! Amennyi, és amilyen energiát fektetünk bele az életünkbe, pontosan azt fogjuk visszakapni megsokszorozva.


 ​Negatív kapcsolati karma férfi és nő között

Miről ismerhető fel?

- Nincs olyan, hogy ne találkozzanak. - Nincs olyan, hogy az egyik lerázza a másikat, mert nem tudja. - Lesem tudja venni a szemét róla, és nem létezik más. Teljesen mindegy hogy kapcsolatban vagy házasságban él. - Ez a szerelem első látásra. - Nem tudnak létezni egymás nélkül. - Állandóan benne vannak egymás gondolatában. - Nem tudnak elszakadni egymástól, ha mégis megpróbálják, ha valamelyik fél kiakar lépni a karmikus kapcsolatból és az még nincs letudva, olyan heves hiányérzetet érez ami elviselhetetlen és belebetegszik. Ilyenkor inkább visszalép a kapcsolatba akármilyen nehéz is. Közben a másik fél is ugyan ezt érzi. Kialakul a se vele se nélküle állapot, melyben folyamatosan bántják, és szenvednek egymástól. A legkisebb apróságon is képesek összeveszni de a kapcsolatból nem tudnak kilépni hiszen a karma fogja őket.Bármilyen párkapcsolatba kezdenek, mindig vissza térnek egymáshoz, mert ez a kapcsolat egy kozmikusan elrendelt találkoztatás a múltban létre hozott karma feloldására, hogy tovább tudjanak lépni a fejlődésben ( a lélek kapcsolatokról bővebben a lélekcsaládok fejezetben olvashatsz).

Mi történik a karma működtetésénél energetikailag?

Amikor egy negatív kapcsolati karmáról beszélünk férfi és nő között a "sors" (olyan események, melyekben szerepe van a szabad akaratnak, és amelyek megváltoztathatók) találkoztatni fogja őket egy meghatározott időpontban (aktiválódás). A "sorsnak" megvan a maga eszköze ahhoz, hogy ez a találkozás létre jöjjön. Amikor egymás közelébe kerülnek a "szerelem első látásra" mágneses energia a szakrális csakrán ( más néven szex-csakra) keresztül össze kapcsolja őket. Nincs választásuk. Szó szerint úgy vonzzák egymást mint a mágnes. A szív-csakráikban is megtörténik a kapcsolódás, és kinyílik a "boldogság tarisznyája". Ez a "tarisznya" az az energia minőség ( eszköz) mely találkoztatja a férfit és a nőt. Ezt a kapcsolódást a Karma Urai működtetik. Ők azok, akik hol betöltik, hol ki ürítik a mágneses erőteret, attól függően, hogy a férfi és nő közötti kapcsolódás milyen mértékben van hatással rájuk. Ez az energia minőség (eszköz) teljes mértékben a hatása alá hajtja őket, megszűnik a józan gondolkodás, megszűnik a külvilág, semmi mást nem érzékelnek a külvilágból csak is kettőjüket, semmi és senki nem létezik egymáson kívül nekik. Ez az az állapot amire azt mondjuk " rózsaszín köd szállt rájuk." Igen ám, de van egy másik tarisznya is, amiben összegyűjtötték a múlt sérelmeit, cselekedeteit amit mindkettő hozott magával. Ebből a "tarisznyából" elkezd szivárogni a negatív energia és szépen lassan bele szivárog a boldogság "tarisznyájába".

Létrejött az a kozmikus csatorna közöttük amiért a sors összerendezte őket. Ettől a pillanattól kezdve az a feladatuk, hogy ezt a szennyezett csatornát, (tarisznyát) megtisztítsák. Ha képesek szeretetben, egymás bántása nélkül végig járni azt az utat amit a karma feloldása előír, akár életük végéig élhetnek egymás mellett boldogan. De ha mégsem egymást válasszák, egy másik ember mellett a világ legjobb felesége vagy férjévé válhatnak. Viszont, ha valaki ki akarja szakítani ezt a kozmikus csatornát ( kiakar lépni a kapcsolatból) az akkora fájdalmat okoz, hogy majd belepusztul az ember. Valós fizikai fájdalmat érez a szívében mintha kiszakadt volna belőle egy darab, de a csatornát nem lehet megszüntetni. A fájdalom megfog szűnni a szakadás helye befog hegesedni, és a csatorna újra működni kezd, de sokkal intenzívebben mint előtte. Minél többször próbáljuk meg valamilyen módon leválasztani, vagy leválasztatni (hozzá nem értővel) a kapcsolódás mindig vissza épül és mindig erősebb lesz. Ezeket az energiákat senki más nem oldhatja fel csak ők.

A karma akkor oldódik fel ha az összes negatív energia a szeretet tarisznyájából kiürül, ill. átalakul szeretetté. Ebben az életben nekik az a feladatuk, hogy szeressék egymást. Ha ezt a feladatot (leckét) nem képesek véghez vinni, a megmaradt negatív energiát viszik magukkal egy következő életbe.

A negatív kapcsolati karma feloldásának lehetőségei:

1. Letudjuk természetes úton. ( ez eltarthat akár 10-20, de akár életünk végéig is.)

2. Egy kapcsolati karma oldáshoz értő gyógyító segítségével. Ezek a gyógyítók speciális technikával oldják a kapcsolati karmát ha erre engedélyt kapnak. Minden esetben egy negatív kapcsolati karma feloldásához szükséges, hogy a karmakörben részt vevő férfi vagy nő tudatszintje megfelelő legyen a kapcsolódás megértéséhez, és hogy azt le akarja tenni.

3. Ha az egyik a tudatszintileg nagyon fejlődik.

Mi történik akkor ha az egyik fejlődik de a másik nem hajlandó semmit tenni azért, hogy megváltozzon?

Ebben az esetben az történik, hogy az egyik megreked az adott tudat szintjén, a másik a fejlődésével akár tudat szintet is léphet előre. Mind a kettőnek megvan a maga igaza, de ez az igazság sosem fog találkozni. Mind a kettő a saját maga igazát hirdeti és a fenti nem érti, hogy miért nem fejlődik az alsó, az alsó fel nem tudja fogni, hogy miről beszél a fenti, és valójában nincs közös terület ahol ők együtt tudnának működni. Ilyen esetben ahol 1-1.5 tudatszintnyi különbség alakul ki, érdemes felbontatni a karmát, hogy a negatív energia felpakolások megszűnjenek belőle. Mert ez mérgezi a kapcsolódást, megszünteti annak sikerességét. Annak aki a karma körben maradt, mert nem hajlandó semmin változtatni, a Karma Urai összerendezik egy hasonló karmakörben ragadt személlyel, akivel tovább folytatja karmikus feladatát (leckéit) mindaddig, amíg a szükséges változást, fejlődést el éri. Ez a folyamat akár évekig, de életeken át is tarthat.

Hasonlóság a KOZMIKUS és a "földi" kapcsolódások között, melyek csak mechanikus (fizikai jelenséggel összefüggő, amely a testet, szervezetet éri) hasonlóságok, de nem azonos minőséget és célt szolgálnak. A kozmikus kapcsolódások, találkoztatások minden esetben a fejlődést, a karmakörből való kilépést, a magasabb tudatminőség elérését szolgálják még akkor is ha "fájdalmas", míg a jóval alacsonyabb tudatminőséggel rendelkezők cselekedetei minden esetben az uralást, a birtoklást, az önös érdekek ( haszonszerzés) véghezviteléért jönnek létre, mely sokaknak szenvedést okoz.

Lélekmozaik
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!