SZELLEMI HIERARCHIÁK


Az angyal szó az Angelos szóból származik. Jelentése : küldött, hírnök. Az ember és az Isteni világok összekötői. Minden angyali hierarchia egy-egy Isteni minőséget jelenít meg. Kilenc angyali rendről beszélünk. A kilenc rendet háromszor hármas csoportokra osszuk.

1. felső hármasság: - Szeráfok, - Kerubok, -Trónok.

2.középső hármasság: - Erők, - Uraságok, - Hatalmasságok.

3.alsó hármasság: - Archék, - Arkangyalok, - Angyalok

A felsőbb hármasság közvetlen kapcsolatban állnak az Isteni hármassággal.

A középső hármasság közvetít a felső és az alsó hármassággal. A szellem sugallatait lehozza a fizikai emberhez.. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az emberi hármasság a Test-Lélek-Szellem. Ezek különböző rezgésállományok. A lélek minden rezgésállományt magába foglal. Benne van a legmagasabb rezgés ahhoz, hogy a szellemmel tudjon kommunikálni és benne van az alacsonyabb rezgésállomány is ahhoz, hogy a fizikai testtel, az emberrel is tudjon kommunikálni. Tehát a lélek is egy összekötő rész épp úgy mint az angyali hármasságban a középső hármasság.

Az alsó hármasság feladata, legfőképp a földi világ felé irányul. Legfőbb feladatuk az emberek segítése.

A legmagasabb angyali rendbe tartoznak (felső hármasság)

Szeráfok: Akiket más néven szeretet szellemnek is nevezünk. Ők azok akik a legtisztább szeretetet sugározzák. A Szeráfok teljes mértékben az Isteni szeretetből állnak. Amikor a szeretetet sugározzák akkor tulajdonképpen a saját lényüket árasztják, mert Isteni szeretetből állnak. Ők azok akik áthatják a létezést. Isteni szeretet hírnökeinek, szeretet szellemnek is nevezik őket. A Szeráfok a csillagok szférájában találhatók meg.

Kerubok: Más néven az összhang és harmónia szellemei. Feladatuk, hogy összhangot, harmóniát, rendet vigyenek a kozmoszba. Az ő tevékenységük által lett a káoszból kozmosz. A kozmosz szó jelentése : rend, rendezettség. A kerubok 4-es dualitásban élnek, tehát 4-4 kerub jelent egy egységet.

Az isteni rendező elv a kerubok segítségével hatja át a létezést, tehát az égi világ rendjében és törvényszerűségeiben az ő tevékenységük áll. Kerubok is a csillagok szellemi szférájában találhatók meg.

Trónok: Akarat szellemek. Az isteni akaratot közvetítik, hordozzák. Az emberi lényeknek sem lenne akaratuk ha a Trónok nem nyújtanának segítséget benne. A Szaturnusz bolygó szférájában találhatók meg.

A középső angyali rendbe tartoznak (középső hármasság)

Uraságok (küriotéteszek): Ők a bölcsesség szellemi lényei. Az ő közvetítésükkel nyilvánul meg az Isteni bölcsesség. Az Isteni minden tudás hírnökei. Sok kinyilatkoztatás, égi tanítás az ő közvetítésükkel jön le a földre. Az emberi szellem a Jupiter bolygó szférájában tud velük találkozni.

Erők (dünamiszok): Ők a mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozgásban van. Az emberi mozgás is általuk alakult ki. Régen amikor az embernek sokkal nagyobb tudása volt, amikor még kapcsolatban állt a szellemi lényekkel, a mozgás szellemeivel a szakrális mozgással, a templomi tánccal próbáltak feléjük közeledni. A Mars bolygó szellemi szférájában találhatóak.

Hatalmasságok (exuziák) : Más néven ők a forma szellemei. Minden egyes formában ami a természetben megtalálható az ő hatásuk nyilvánul meg. Az emberi forma is nekik köszönhető. Ami úgy lett kialakítva, hogy a szellem testet tudjon ölteni. A művészetekben nyilvánul meg legjobban a hatásuk. A nap szellemi szférájában találhatók meg.

Az alsó angyali rendbe tartoznak (alsó hármasság)

Archék (személyiség szellemei): Más néven kor szellemek. Feladatuk az egész emberiség vezetése, segítése korszakról-korszakra, a kor feladatainak megfelelően. Hatással vannak az ember fizikai testére és a földre. Több Arché is létezik, ők időről-időre folyamatosan váltják egymást és mindig más-más Arché hatása érvényesül a földön. A nép karma ismeretében támogatják az adott népet, hogy megvalósítsa a feladatát. A jelenlegi kor vezetője Mihály arkangyal, a föld fejlődésének legfőbb segítője. Az Archék a Vénusz szellemi szférájában találhatók.

Arkangyalok: Ők a népnek szellemei. Minden népnek van egy szellemi vezetője, és egy adott nép nyelvének és temperamentumában tükröződik vissza a hatása. Régen a népnek a királya beavatás révén élő kapcsolatban állt a népnek az Arkangyalával és így a magas Isteni szándék révén vezette a népét. Népi hagyomány megismerése és ápolása segíti a velük való kapcsolatot. A Merkur bolygó szellemi szférájában találhatók.

Angyalok: Ők azok akik az egyes embereket vezetik. Minden emberhez kapcsolódik egy angyal. Ide tartozik a védő angyal is. Nagyon fontos, hogy az ember a védő angyalával fel tudja venni a kapcsolatot. Hiszen ő az aki kiválasztott és elvállalt minket, hogy a földi reinkarnációnkba segít minket. A védő angyal ismeri a leszületett ember életcélját, sorsát, ismeri a magával hozott karmát, a karmikus feladatokat és ennek a tudásnak birtokában próbál terelni, védeni, megóvni. Az ő feladata, hogy ezek ismeretében úgy vezesse az illetőt, ahogy az a legoptimálisabb. Sajnos ez számukra nem könnyű, hiszen az emberben az élete során az Ego és a lélek harca folyik az emberért. Mikor- melyik az erősebb. Az angyalok a hold szellemi szférájában találhatók meg.

A hierarchiák a bolygó fejlődésén és az emberiség fejlődésében munkálkodnak folyamatosan. Az ember-szellemek segítik munkájukat. A hierarchiák első csoportja kívülről dolgozik a planétán, míg a második harmadik csoport, az ember-szellemekkel együtt, belül dolgozik.

Lélekmozaik
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!